Lettergrootte + Opnieuw zetten -

Protheseregister

Een endoprotheseregister kan bijdragen tot kwaliteitsverbeteringen in de zorg en kostenbesparingen in de gezondheidszorg.

In een nationaal endoprothese- of implantaatregister staat het model en het merk van elk geïmplanteerd kunstgewricht (eerste operatie en revisies) in een land vermeld. Als een prothese wordt vervangen, kunnen de nieuwe gegevens worden vergeleken met de gegevens van de eerste implantatie, zelfs als de tijd tussen de eerste operatie en latere revisies vele jaren beslaat. Hierdoor is het mogelijk conclusies te trekken over de duurzaamheid en kwaliteit van een prothese op de lange termijn, en ook over de kwaliteit van de ziekenhuizen.

Dankzij de centrale administratie en analyse van zeer grote hoeveelheden gegevens kunnen afwijkingen van de product- of  ziekenhuiskant in een vroeg stadium worden ontdekt.

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

Sinds 2007 wordt in Nederland een registratie van alle geïmplanteerde orthopedische implantaten bijgehouden. Dit register is een initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De NOV werkt in dit project samen met de afdeling Medische Statistiek van het Leids Universitair Medisch Centrum.