Lettergrootte + Opnieuw zetten -

Veelgestelde vragen

Hoe veilig zijn de heupsystemen van Zimmer?

De heupprothese wordt beschouwd als een van de meest succesvolle klinische behandelmethoden[i]. Het kan een enorme vooruitgang betekenen in de levenskwaliteit van patiënten met gevorderde osteoartritis. Voordat prothesen in een Europesche medische instelling worden gebruikt, doorlopen ze eerst een meerjarige ontwikkelingscyclus met vele tests. Deze tests voldoen aan internationaal erkende normen en richtlijnen. Pas dan kan een product een CE-keurmerk ontvangen. De introductie van het product op de markt verloopt per land verschillend. Anders dan bij geneesmiddelen heeft de arts veel meer invloed op het uiteindelijke behandelresultaat. Net als alle fabrikanten zorgt ook Zimmer voor een correcte hantering van de prothesen door middel van uitgebreide chirurgische instructies en trainingen.


[i] Lancet 2007; 370: 1508–19; online gepubliceerd 29 maart 2007 DOI:10.1016/S0140- 6736(07)60457-7
Hoe worden incidenten met prothesen gemeld?
Zowel ziekenhuizen als fabrikanten zijn wettelijk verplicht melding te maken van incidenten met hun prothesen. Niet iedere melding wordt gepubliceerd, dat hangt van het land af; soms gebeurt dat alleen als er correctieve maatregelen genomen moeten worden.
Wat is de levensduur van een kunstheup?

Normaal gesproken gaat een prothese jaren mee voordat hij vervangen moet worden vanwege reguliere slijtage. Het is lastig een exact aantal jaren te noemen want uiteindelijk wordt de levensduur van een prothese bepaald door vele factoren. Dat zijn bijvoorbeeld het ontwerp van de prothese, de chirurgische techniek, het medische totaalplaatje van de patiënt en andere individuele patiëntfactoren (manier van leven, mate van activiteit, geslacht en kwaliteit van de botten)[i]. Zo hebben onderzoeken een overlevingspercentage van 95% aangetoond na minimaal 10 jaar in patiënten die de prothese kregen toen ze 75 jaar of ouder waren. Dit betekent dat van de heupstelen die onder het onderzoek vielen maar 5% aan vervanging toe was voordat 10 jaar verstreken waren[ii],[iii]. Deze bevindingen en cijfers kunnen echter niet over de hele linie en in alle individuele gevallen op alle prothesen worden toegepast.[i] Int Orthop. oktober 2008; 32(5): 597–604. Online gepubliceerd 19 april 2007. doi:  10.1007/s00264-007-0364-3
[ii] Furnes O, Lie SA, Espehaug B, et al. Hip disease and the prognosis of total hip replacements. A review of 53,698 primary total hip replacements reported to the Norwegian Arthroplasty Register 1987–99. J Bone Jnt Surg Br. 2001;83(4):579–586. doi: 10.1302/0301-620X.83B4.11223.
[iii] Older J. Charnley low-friction arthroplasty: a worldwide retrospective review at 15 to 20 years. J Arthroplasty. 2002;17(6):675–680. doi: 10.1054/arth.2002.31973.
Welke complicaties kunnen optreden tijdens de implantatie van een heupgewricht?

Zoals bij alle medische ingrepen kunnen complicaties niet geheel worden uitgesloten als een heupprothese wordt geplaatst. Complicaties als hematomen, zwellingen, loskomen, pijn, ontsteking of botbreuken kunnen altijd optreden, ongeacht de gebruikte prothese. Ze zijn bekend en er is veel onderzoek naar gedaan. Er zijn veel factoren die dergelijke complicaties kunnen veroorzaken, zoals het ontwerp van de prothese, de chirurgische techniek, de indicatie en individuele patiëntfactoren als het stadium van de onderliggende ziekte (veelal ernstige osteoartritis op gevorderde leeftijd).

Waar worden de heupprothesen van Zimmer van gemaakt?

Voor gecementeerde heupstelen worden kobalt-chroomlegeringen van hoge kwaliteit gebruikt en voor ongecementeerde stelen titaniumlegeringen. De volgende combinaties zijn beschikbaar voor de heupprothesen (heupkop en insert): metalen of keramische kop met polyethyleen insert, keramische kop met keramische insert en metalen kop met metalen insert.

In principe worden materialen gebruikt die het lichaam zeer goed verdraagt en die bestand zijn tegen aantasting om de levensduur van een prothese te optimaliseren.

Wat zijn metaal-op-metaal heupsystemen en hoe vaak worden ze gebruikt?

Bij metaal-op-metaalsystemen glijdt een metalen femurkop in een kominsert die van hetzelfde materiaal is gemaakt. Combinaties van metaal-op-metaal worden ook gebruikt voor resurfacing. Metaal-op-metaalsystemen vormen mondiaal gezien maar een klein deel van alle heupprothesen; bij Zimmer minder dan 3% van al onze heupsystemen.

Bestaan er materiaalcombinaties die niet onderhevig zijn aan slijtage?

Net als een natuurlijk gewricht zijn alle prothesen in meer of mindere mate onderhevig aan slijtage en dus beschadiging; dit hangt af van het gebruikte materiaal. Sommige combinaties staan erom bekend dat ze bijzonder goed bestand zijn tegen wrijving, maar die hebben dan waarschijnlijk weer andere eigenschappen waardoor ze minder geschikt zijn voor bepaalde patiëntgroepen. De mate waarin een gewricht verslechtert wordt echter ook beïnvloed door factoren die niets met het materiaal te maken hebben. Zulke factoren zijn onder andere de nauwkeurigheid van de plaatsing van de prothese en hoe de patiënt met zijn/haar prothese omgaat.

In wezen is het verminderen van beschadiging en slijtage de focus van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Zimmer. Ons doel is door te gaan met het ontwikkelen van materialen die minder slijtgevoelig zijn en die zodoende kunnen bijdragen aan een langere levensduur van de prothese.

Wanneer is een prothese aan vervanging toe?
De meest voorkomende reden voor vervanging van een prothese is dat hij komt los te zitten in het bot. Dit wordt aseptisch loskomen genoemd en treedt meestal pas op na verloop van een groot aantal jaren als onderdeel van de normale levenscyclus van een prothese. Als een prothese eerder dan verwacht vervangen moet worden, is dat meestal het gevolg van ontstekingen of terugkerende dislocaties van de femurkop uit de heupkom (ook wel luxatie genoemd). De patiënt merkt dit bijvoorbeeld door pijn of nieuwe bewegingsbeperkingen. In dergelijke gevallen moet de patiënt contact opnemen met zijn/haar arts. Het is ook belangrijk dat de patiënt regelmatig op controle komt, ook als er geen problemen zijn. De behandelend arts kan dan beoordelen of de genezing goed verloopt en mogelijke complicaties in een vroeg stadium ontdekken.
Welke prothese is geschikt voor welke patiënt?
De chirurg bepaalt welk systeem en welke materiaalsamenstelling het meest geschikt is voor de patiënt. Hij/zij baseert zich hierbij op vele factoren, zoals algehele gezondheid van de patiënt, geslacht, leeftijd, gewicht, mobiliteit, fysieke activiteit en botkwaliteit. Hetzelfde geldt voor de toegepaste chirurgische techniek; niet alle chirurgische technieken en niet alle prothesen zijn geschikt voor elke patiënt.
Hoe weet ik welke prothese ik heb gekregen?
Voor de operatie bespreekt u met uw arts welke prothese u krijgt. De meeste patiënten krijgen na de operatie  een prothesepas waarin staat welke prothesecomponenten de patiënt heeft gekregen, wanneer dat was en waar. Patiënten dienen dit document altijd bij zich te dragen zodat artsen en therapeuten op de hoogte kunnen worden gebracht van de situatie van de patiënt. Dit document kan in sommige situaties ook van pas komen bij veiligheidscontroles op vliegvelden. Klik op de afbeelding rechts op de pagina als u hier meer over wilt weten.
Kunnen prothesen allergieën veroorzaken?

Allergieën voor de metaallegeringen van het kunstgewricht komen zelden voor[i]. Toch dient u uw arts ruim voor de operatie op de hoogte te stellen van eventuele allergieën voor bepaalde materialen en stoffen, zoals chroom of nikkel, want heup- en knieprothesen van metaallegeringen kunnen nikkel bevatten.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij de Werkgroep voor Allergologisch-Immunologische Aspecten van Verdraagbaarheid van Prothesemateriaal (AllergoMat) van de Kliniek en Polikliniek voor Dermatologie en Allergologie van de Ludwig-Maximilians-Universiteit in München.


[i] Silva M, et al.: Metal-on-Metal Total Hip Replacement. Clin Orthop Rel Res 430, 2005, 53–61
Wat is er bekend over verhoogde hoeveelheden metaalionen in het bloed?

Op wetenschappelijk niveau worden momenteel veel discussies gevoerd over het effect van verhoogde hoeveelheden metaalionen in het bloed. Algemeen geaccepteerde aanbevelingen en conclusies over deze kwestie zijn er op dit moment nog niet. Hier (link naar artikel in de sectie Nieuws) leest u meer over een onlangs gepubliceerd onderzoek naar dit onderwerp.

Zijn er alternatieven voor gewrichtsprothesen?
Gevorderde osteoartritis, de slijtage van gewrichtskraakbeen, veroorzaakt vaak pijn en bewegingsbeperking. Natuurlijk wil deze diagnose niet altijd zeggen dat een kunstgewricht onontkoombaar is. Maar als gewrichtsbesparende maatregelen niet langer helpen om de pijn te verlichten en bewegingsbeperkingen tegen te gaan, en de algehele kwaliteit van leven van de patiënt gaat achteruit, dan kan een kunstgewricht uitkomst bieden. Het is belangrijk uitgebreid medisch advies in te winnen voordat besloten kan worden of een gewrichtsprothese tot de mogelijkheden behoort. Osteoartritis is niet te genezen met de behandelmethoden die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben.
Wat is het juiste moment voor een kunstheup?
Deze vraag laat zich niet eenduidig beantwoorden. Omdat iedere heupprothese een beperkte levensduur heeft en uiteindelijk vervangen zal moeten worden, worden gewrichtsprothesen over het algemeen gezien als laatste optie in gevallen van ernstige osteoartritis. Alleen de patiënt zelf kan, in nauw overleg met de behandelend arts, de beslissing nemen of het juiste moment is aangebroken. Hierbij speelt in hoeverre de ziekte de kwaliteit van leven van de patiënt aantast. een grote rol.